Welkom op de website van buitenschoolse opvang 't Kweklokaal 
Als u als ouder werkt of gaat werken, is het van belang dat uw kind in goede handen is. U wilt graag opvang; waar uw kind zich veilig en vertrouwd voelt.

Buitenschoolse opvang 't Kweklokaal streeft ernaar een thuis situatie te creëren waarin kinderen kunnen opgroeien tot volwassenen die eigen keuzes maken en respectvol met andere omgaan.

Ieder kind tussen de vier en twaalf jaar is welkom bij buitenschoolse opvang 't Kweklokaal.

't Kweklokaal kiest ervoor om de kinderen van vier en zeven jaar op één van deze groepen bij elkaar te plaatsen. Daarnaast hebben wij een groep voor kinderen van acht jaar tot en met de leeftijd dat zij naar het voortgezet onderwijs gaan, de achtplussers. Wij willen kinderen graag kennis laten maken met verschillende vormen van creatieve uiting. Hiermee bedoelen we niet alleen knutselen, maar ook sport, spel, muziek en toneel. Op deze manier krijgen de kinderen van 't Kweklokaal de kans om zichzelf op meerdere manieren te ontwikkelen.

In juli 2013 kwam er een groep kinderen van acht jaar en ouder naar ons toe met een aantal wensen. Zij gaven aan een ruimte te willen waarin zij met elkaar konden verblijven. Ze vonden het minder leuk om met jongere kinderen te spelen. Het koste enorm veel tijd om dit voor elkaar te krijgen. Want behalve het regelen van een geschikte ruimte, moesten wij ook gaan nadenken over onze visie. In samenwerking met onze pedagogische medewerkers, de oudercommissie en deze kinderen zijn wij hard aan het werk gegaan om dit ook daadwerkelijk te realiseren. Met trots kunnen wij daarom ook melden, dat er per 1 november 2013 een 8plus groep aanwezig is binnen 't Kweklokaal. Samen met de kinderen is de inrichting bepaald. En zij hebben ook aangegeven welke activiteiten zij wensen te gaan ondernemen. Ook hebben zij actief meegedacht over de regels binnen deze groep en is een groepsregelement samen gesteld.
Share by: